Languages

Problemet: mye upålitelig informasjon

God helse er avhengig av at mennekser gjør gode valg. For å ta gode valg, må vi kunne finne, forstå og vurdere påliteligheten til relevant informasjon. Men påstander om hva som er bra for helsen er overalt: påstander om effekten av medisiner, kirugi, livstilendringer som hva vi skal spise og hvordan vi skal trene, natur- og alternativmedisiner, folkehelse- og miljøintervensjoner. Det finnes også påstander om hvordan helsetjenesten bør organiseres, styres, og finansieres. De fleste mennesker er ikke istand til å skille pålitelige og upålitelige påstander som disse.

Vi eksponeres også for mye helse-relatert informasjon som forteller hva vi bør gjøre eller ikke gjøre, istedenfor at det tilrettelegges for informerte beslutninger. I utdanningen legges det ofte vekt på faktalæring, mens kritisk tenkning får mindre plass. Resultatet blir at mange av oss aldri lærer å vurdere helsepåstander eller ta informerte helsevalg. Noen stoler på påstander som ikke er pålitelige og andre nekter å tro på pålitelige påstander. Dette fører til mye sløsing av ressurser, både for individet og samfunnet, i tillegg til unnødvendig sykdom, lidelser og dødsfall. Mennesker som er økonomisk dårligst stilt blir hardest rammet, fordi de ikke har råd til å sløse med sine knappe ressurser.

Løsningen: lær å tenke kritisk

I dette prosjektet, er vi mange i flere land som jobber med å utvikle, teste, og skalere opp bruken av effektive læringsressurser som gjør mennesker istand til å tenke kritisk om helse påstander og ta informerte beslutninger. Vi begynte med å lage ressurser for barneskolen, for å legge et grunnlag for livslang læring. Vi skal fortsette med utvikling av ressurser for videregående skoler, og det er arbeid i gang på universitetsnivå. I tillegg har vi laget en podcast for foreldre. Læringsressursene fasiliterer kritisk tenkning undervisning og vitenskapelig resonering i andre fagområder.

Ressursene har universal relevans. Vi startet med å laget ressurser for lavinntektsland hvor behovet er størst. Men vårt netverk består av folk i over 20 land, inkludert høy- og middelintektsland – som oversetter og tilrettelegge disse ressursene for bruk i deres settinger. Mange finner at med unntak av språkendring, kan skoleressurene brukes i deres opprinnelig form uten store endringer.

Læringsressurser på norsk

Boken om helsevalg: Lær å tenke nøye over hva som er sunt
Lærebok for barneskoletrinn (10-12-åringer). 12 nøkkelkonsepter forklart i ni kapitler med fortelling i tegneserieformat,  klasserom aktiviteter, øvelser, huskeliste og ordliste.

Andre ressurser for Norge

Norsk Markedsanalyse (på engelsk)

Hva skjer i Norge

Senter for informerte helsebeslutninger (på Folkehelseinstituttet) er den internasjonale koordinator for prosjektet. Vi tok initiativet til å starte arbeidet i 2012, finansiert ved midler fra Forskningsrådet. Frem til 2016, sammen med forskere, lærere, barn og foreldre i Uganda, Kenya og Rwanda, utviklet og evaluerte vi de første IHC læringsressurser for Øst Afrikanske primærskolebarn og deres foreldre.

Som en del av utviklingsarbeidet, gjennomførte vi pilottesting av de engelskspråklige skoleressursene hos 6-klassinger på den internasjonale barneskolen på Bekkestua, utenfor Oslo. Siden har disse primærskole læringsressursene (“The Health Choices book og tilleggsmateriet) blitt pensum på denne skolen.

Skoleressurser på norsk
I 2018, oversatte vi noen av skoleressursene til norsk i samarbeid med Gaute Grønstøl. Vi har også gjennomført en markedsanalyse om undervisning av kritisk tenkning i norske barne- og ungdomsskoler. Se lenker under.

Ressurser for universitetsstudenter
På OsloMet, utvikler vi sammen med studenter og lærere et opplegg som brukes av universitetsstudenter for å lære å tenke kritisk om helsepåstander.

Neste phase
I August 2019 starter vi et 4-årig prosjekt for utvikle IHC læringsressurser for eldre studenter, sammen med forskningsmiljøer i Uganda, Kenya og Rwanda. Dette arbeidet blir finansiert av Forskningsrådet og blir gjennomført i tett samarbeid med lærerne og studenter i Øst Afrika.

Søknader
I februar 2019 søkte vi Forskningsrådet om midler til å oversette, tilrettelegge, digitalisere og evaluere barneskoleressursene for bruk i offentlige skoler i Norge, sammen med Naturvernsenteret på UiO og Asker kommune.

Deltagere i Norge

Samarbeidspartnere
Folkehelseinstituttet (Senter for informerte helsebeslutninger), OsloMet, InfoDesignLab

Prosjektmedarbeidere
Andrew Oxman, Iain Chalmers, Sarah Rosenbaum, Matt Oxman, Astrid Austvoll-Dahlgren, Claire Glenton, Simon Lewin, Angela Morelli, Tom Halsør, Gaute Grønstøl, Atle Fretheim, Signe Flottorp
Kontakt oss

Deltagende skole
Oslo International School (tidlig pilot)